Gericht Opleiden

Logo ANBINieuws

Kickoff-meeting

Kickoff-meeting

Met een heuse reveille werd op maandag 1 oktober 2012 de start ingeluid van het GO-College, het nieuwe private MBO Techniek opleidingsinstituut op Goeree-Overflakke. Nadat eerder dit jaar een ondernemersontbijt voor Elektro- en installatiebedrijven was belegd en drie bedrijven een intentieovereenkomst voor het verstrekken van een geldlening hadden ondertekend, was dinsdag 25 september 2012 het moment dat de eerste lessen konden worden gegeven. Ter gelegenheid hiervan was maandagmiddag 1 oktober jl. in Werelds InSide bij Tieleman Keukens de kick-off van het GO-College, het officiële startschot, dat klonk in de vorm van trompetgeschal. Enkele jeugdige koperblazers waren hiervoor uitgenodigd om hun vreugdetonen te laten horen.

 

Gastheer

Gastheer van de bijeenkomst was Jan Tieleman van Tieleman Keukens. Tijdens zijn toespraak benadrukte hij het belang van keuzes maken. ‘Dan blijven er altijd kansen, ook als het economisch zwaar tij is en de markt slecht is, veel van het matige consumentenvertrouwen zit tussen de oren bij klanten’ volgens Jan Tieleman.

 

Raad van Toezicht

Namens de Raad van Toezicht van het GO-College gaf mevrouw Gie Tjin Kan het belang aan van de aanwezigheid van een dergelijke raad. Het was voor haar zelfs een voorwaarde om haar medewerking te verlenen aan het nieuwe opleidingsinstituut. Ze liet weten dat 40 procent van de Nederlandse beroepsbevolking uit MBO-ers bestaat.  Gert-Jan van de Valk,  lid van de Raad van Toezicht, ziet een sterke teloorgang van het technisch onderwijs en vindt het daarom waardevol op Goeree-Overflakkee een bijdrage te kunnen leveren aan herstel.

 

Directeur-bestuurder

‘Nu we gestart zijn kunnen we gaan ontwikkelen en groeien al zal er nog veel moeten gebeuren’  volgens Jan de Jong directeur-bestuurder. Het GO-College is geen commerciële instelling maar een stichting, daar is bewust voor gekozen om het maatschappelijke doel op idealistische grondslag mee te laten zien. Het GO-College is een privaat opleidingsinstituut waarbij voorwaarden worden gesteld aan de toelating van leerlingen. Dit ter wille van de kwaliteit van de opleiding en het opleidingsresultaat.

De lessen worden het eerste halfjaar nog gegeven op de locatie van Van Rennes Elektrotechniek te Klaaswaal. Het is zeker de bedoeling om binnen niet al te lange termijn een geschikte opleidingslocatie te vinden in Oude-Tonge.

 

Bouwstenen

In de pauze kreeg iedereen een reuze bouwsteen met het verzoek daarop iets te schrijven om op die wijze symbolisch een bouwsteen aan te leveren om het GO-College te helpen bouwen. Op het einde van de bijeenkomst werden de bouwstenen ingeleverd wat mooi resultaat en een variatie aan goede wensen opleverde.

De reuze bouwstenen zijn gesponsord door Visser & Visser accountants en belastingadviseurs en kunnen ook ‘gekocht’  worden om op die wijze het GO-College financieel te ondersteunen.
 

Het was een geslaagde bijeenkomst waar zowel de leerlingen, docenten en tal van geïnteresseerde bedrijven aanwezigen waren.

foto's staan op facebook

« Terug naar overzicht | Geplaatst op: 16-10-2012