Gericht Opleiden

Logo ANBINieuws

Implementatiesessie bij GO-college

Onlangs heeft er een implementatiesessie plaatsgevonden bij GO-college. In deze sessie zijn collega's geïnformeerd over de nieuwe ontwikkeling van het kwaliteitszorgsysteem. Dit nieuwe systeem is gebaseerd op het cyclus denken en handelen. Uitgangspunt hierbij is het plan-do-act-check principe. Daarmee bouwen wij aan de professionalisering van de organisatie en onze medewerkers. Een collega-school heeft middels een audit bekeken of wij werken volgens dit nieuwe systeem. Hieruit zijn een aantal aanbevelingen gekomen die betrekking hebben op het gebied van examinering en de aansluiting van de theorielessen op de praktijk.

« Terug naar overzicht | Geplaatst op: 28-07-2017